Asociația SteelWoman antrenament

Asociația SteelWoman

Scopul asociației constă în reprezentarea și sprijinirea comunității maghiare, promovarea, sprijinirea şi implementarea unor proiecte, programe de dezvoltare personală, socială, culturală, sportivă, economică și turistică. Obiectivele principale ale asociației sunt următoarele:

 • elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice pentru instruirea, educarea și formarea tineretului
 • sprijinirea tineretului și organizațiile de tineret cu programe de mentorat
 • organizarea de activități de binefacere
 • organizația cursurilor de instruire în domeniul sportiv și fitness
 • sprijinirea tinerilor în dezvoltarea lor psihică, fizică și intelectuală
 • pregătirea și organizarea unor workshopuri, conferințe, tabere și programe de training pentru pregătirea tinerilor, dezvoltarea personală, educație pro-activă și creșterea implicării în comunitate, programe pentru creșterea mobilităților și a schimbului de experiență
 • organizarea de întâlniri (colocvii, seminarii, simpozioane, conferinţe) naţionale şi internaţionale
 • organizarea de evenimente științifice, culturale, artistice și sportive
 • popularizarea multi-și interculturalității, respectiv a modelelor și practicilor pozitive de conviețuire a majorității și a minorităților naționale din țările Uniunii Europene și din comunitate a statelor democratice din lume
 • atragerea, administrarea și utilizarea în condițiile legii a donațiilor, sponsorizărilor, finanțărilor și altor categorii resurse bănești sau de altă natură primite de la persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate inclusiv resurse de la bugetul de stat pentru realizarea scopurilor și obiectivelor asociației

A SteelWoman Egyesület egy 2021-ben alakult szervezet, mely közösségi programok szervezésével és támogatásával foglalkozik, elsősorban az önfejlesztés, kultúra és sport területén, különös hangsúlyt fektetve az ifjúságra. Főbb célkitűzései:

 • önfejlesztő kurzusok, szemináriumok, továbbképzések, workshop-ok szervezése
 • a különböző területeken tevékenykedő fiatalok kapcsolati hálójának bővítése, lehetőség tapasztalatcserére
 • szabadidő-, fitnesz- és ifjúsági táborok, készségfejlesztő tevékenységek, előadások szervezése
 • az egészségesebb életmód megismertetése a fiatalokkal
 • tanulmányok, elemzések készítése ismeretterjesztés céljából
 • jótékonysági események szervezése
 • a magyar fiatalok interakciójának elősegítése a többségi és nemzetközi közösségekkel

Ai întrebări?

office@steelwoman.ro

Dacă ai întrebări scrie-ne un mesaj.

David Ferenc nr. 11

Aici ținem antrenamente.

0726 590 631

Dacă ai nevoie de ajutor sună-ne.