Notificare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Scopul acestui document este de a vă pune la dispoziție în prealabil și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal în cazul înregistrării unui cont pe site-ul www.steelwoman.ro (în continuare Site), precum și în cazul în care vizitați sala de fitness Steel Woman Fitness Club sau participați la evenimente organizate de Operator.

Steel Woman Studio SRL, cu adresa la str. David Ferenc, nr. 11, Cluj-Napoca, este operator de date (în continuare Operator) în legătură cu datele cu caracter personal furnizate prin intermediul Site-ului, în legătură cu materialele foto și video realizate pe parcursul ședințelor de fitness sau la alte evenimente precum și în legătură cu datele furnizate cu scopul înregistrării și participării la evenimente organizate de Operator.

2.1. Datele personale colectate în cadrul înregistrării contului

Datele personale colectate în cadrul înregistrării contului sunt Numele și Prenumele care sunt necesare pentru verificarea înscrierii la ședințe de fitness, respectiv adresa de email și parola asociată contului pentru crearea contului de utilizator, asigurarea accesului la cont și în general pentru administrarea și siguranța contului. Temeiul legal al prelucrarii acestor date este pregătirea și executarea contractului de furnizare de servicii de agrement. Fără solicitarea dumneavoastră nu folosim adresa de email pentru comunicări comerciale.

2.2. Datele personale colectate în cazul participării la ședințe de fitness sau în cazul înregistrării la evenimente organizate de Operator

Foto și video: Atunci când participați la ședințele de fitness sau la alte evenimente organizate de Steel Woman Studio, imaginea dumneavoastră poate fi fotografiată și/sau filmată de Operator sau de persoane desemnate de Operator. Imaginile foto și video sunt necesare pentru promovarea serviciilor oferite. Prelucrarea efectuata în acest scop este întemeiată pe interesul legitim de a ne promova și dezvolta activitățile și serviciile noastre. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor personale care va privesc, şi să solicitați ştergerea acestora printr-o cerere trimisă la: steelwoman@yahoo.com

Înregistrare la evenimente: n cazul participării la evenimente organizate de Operator, datele personale colectate prin formularul de înscriere sunt următoarele: numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon, nevoile de transport, data sosirii, alte informații furnizate de participanți. Scopul colectării este înregistrarea și participarea persoanelor la eveniment, efectuarea de rezervări, comunicarea cu participanți precum și asigurarea cazării și a transportului, dacă este cazul; În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul organizării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a organiza evenimentul.

2.3. Înscriere la newsletter

Prin intermediul Site-ului nostru vă puteți înscrie la newsletter Steelwoman gratuit prin următoarele modalități:

  • Din pagina principală a Site-ului, completând adresa de e-mail în formularul destinat;
  • Atunci când înregistrați un cont nou, bifând opțiunea de înscriere la newsletter;

Atunci când vă abonați la newsletter Steelwoman vom prelucra adresa dvs. de e-mail pentru a vă putea trimite, odată pe săptămână, informații și noutăți cu caracter general din domeniul fitness, nutriție, stil de viața sănătos și echilibrat precum și eventuale înștiințări privind activitatea noastră, evenimente organizate sau alte informații care fac obiectul acestui Site. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui e-mail.

Datele personale colectate în cadrul înregistrării contului - în afară de administratorul Site-uluinu sunt transmise către terțe persoane, doar dacă o asemenea măsură este impusă de legislația națională în vigoare.

Pentru înregistrare la evenimente organizate de Operator folosim un formular Google Forms. Pentru mai multe informații despre modul în care Google LLC colectează și prelucrează datele dumneavoastră consultați Politica de confidențialitate Google.

Imaginile foto și video vor fi publicate și distribuite de către Operator pe:

Pentru trimiterea newsletter-ului și pentru administrarea bazei de date de emailuri abonate, folosim serviciul MailChimp. Pentru informații suplimentare puteți consulta și Politica de confidențialitate MailChimp.

Datele furnizate pentru crearea contului personal sunt stocate până la exercitarea opțiunii de ștergere a contului de utilizator, sau dacă nu folosiți contul personal timp de 1 an. Datele colectate pentru înregistrare la evenimente organizate de Operator vor fi șterse după un termen de maxim 12 luni. Fotografiile și materialele video sunt păstrate până la realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul abonării la newsletter Steelwoman, odată ce ați optat să vă dezabonați, datele personale colectate în acest scop sunt șterse din baza noastră de date.

În baza prevederilor Regulamentul privind protecția datelor vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • dreptul de acces: respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, și în caz afirmativ acces la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie transmise, informații privind stocarea datelor și drepturile persoanelor vizate.
  • dreptul la rectificare: respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; dacă datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • dreptul la restricționarea prelucrării: în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; dacă prelucrarea este ilegală, dar nu solicitați ștergerea datelor; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele în scopul prelucrării, dar solicitați păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune prelucrării de date, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, având ca temei juridic interesul legitim al Operatorului de date.
  • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru și în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automate.
  • dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor, și dreptul de a vă adresa justiției.

Prin email la adresa: office@steelwoman.ro, sau la numărul: 0726 590 631. Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele: sediul București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, adresă de email anspdcp@dataprotection.ro, număr de telefon 0318-059-211, pagină web www.dataprotection.ro

Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 08.06.2020.